Particulieren

Bij individuele coaching richten we ons vooral op jouw persoonlijke groei, zodat jij je gewenste doelen kan bereiken.

Op basis van een specifiek ontwikkelingsthema (zelfvertrouwen, faalangst, grenzen aangeven/aanvoelen, doelen bereiken, zelfsturings vaardigheden exploreren, …) doorlopen we samen een traject.

Hierbij gaan we op onderzoek naar jouw authentieke ik door meer inzichten te krijgen in je patronen, identiteit en jouw waarde in het grotere geheel.
Ook bij onze individuele coaching kunnen we gebruik maken van het paard als spiegel.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor een verkennend gesprek via info@in-d.be

Waarom zou je juist kiezen voor coaching en niet voor therapie? Wat zijn de verschillen tussen de methoden? 

Er zijn veel overeenkomsten tussen coaching en therapie.
De bouwstenen van coaching en therapie zijn gelijk, maar de manier waarop die bouwstenen worden gebruikt, is heel verschillend.

Om te beginnen richt therapie zich vooral op het oplossen van problemen, terwijl coaching hoofdzakelijk gericht is op het vergroten van de persoonlijke bewustwording en groei. Daarmee is coaching ontwikkelingsgericht, terwijl de meeste therapievormen probleemgericht zijn. Hieruit volgt dat therapeuten doorgaans met zwaardere problemen te maken krijgen dan coaches.

Verder is therapie uitsluitend een vorm van hulpverlening, dit gedeelte wordt wel counseling genoemd. Maar, coaching is vooral gericht op het vergroten van de persoonlijke zelfsturing. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin mensen op natuurlijke wijze optimaal kunnen ontwikkelen.

Als laatste houdt therapie zich deels ook bezig met medische problemen. Psychiaters schrijven soms medicatie voor en bij een aantal problematieken speelt een combinatie van psychische en medische problemen. De relatie tussen psychiater en client verschuift dan naar een medisch model, waarbij de client een leek is en de psychiater medisch specialist (dit geldt niet voor alle problematieken). Bij coaching ga ik niet uit van een medisch model of probleem, maar richt ik me op de mogelijkheden van de persoon om met dat probleem om te gaan.
Bij sommige therapievormen is het onderscheid tussen coaching en therapie heel klein.

Ben jij overtuigd dat coaching de methode is die jou kan helpen? Contacteer ons gerust voor een vrijblijvend gesprek via info@in-d.be